Skip to content

PRAVIDLA

8. DUBEN – TRENINGOVÝ ZÁVOD/ FURTBOKEM

6. KVĚTEN – PRVNÍ BODOVANÝ ZÁVOD

10. ČERVEN – DRUHÝ BODOVANÝ ZÁVOD

15. ČERVENEC – TŘETÍ BODOVANÝ ZÁVOD

19. SRPEN – ČTVRTÝ BODOVANÝ ZÁVOD

16. ZÁŘÍ – PÁTÝ BODOVANÝ ZÁVOD

21. ŘÍJEN – VYHLÁŠENÍ MISTRŮ

 • Testovací areál Tatra Kopřivnice

 • Letiště Zábřeh u Dolního Benešova
 • Motorsport Kozlovice-Koprcup,z.s

 • Ředitel David Škodík mobil:  + 420 737 960 093 e-mail: info@koprcup.cz
 • Radek Šplíchal
 • Zástupce ředitele (technický komisař) Zdeněk Fojtík
 • Martina Bajerová
 • Michaela Pavlády Supiková
 • Mirek Šuba
 • hlavní časoměřič Jakub Škodík, Dominik Supík
 • 6:30 – 7:00 Otevření areálu – příjezd
  7:00 – 8:00 Prezentace a technická přejímka vozidel
  8:00 – 8:15 Rozprava s jezdci
  8:15 – 8:45 Seznamovací jízda
  9:00 -15:00 Start 1-5.RZ
  15:30 Vyhlášení výsledků

  Časový harmonogram je pouze orientační

 • třída do 1400 cm3
 • třída do 1600 cm3
 • třída do 2000 cm3
 • třída Sériové vozy do 2000 cm3
 • třída nad 2000 cm3
 • třída 4×4 a speciály
 • třída LADIES
 • třída PROFI

– Registrační formulář vyplňte na webu www.koprcup.cz

– Registrované startovní číslo vozidla je vázano na telefonní číslo závodníka. Platí tedy, že celou sezónu má – závodník své startovací číslo a během sezóny není možné jej změnit.
– Uzávěrka registrace je vždy den před závodem, tedy pátek v 18:00!

– Pokud bude přihlášeno méně než 25 účastníků pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vypsaný závod.

– Je nutné udělat svou registraci včas nejpozději však do pátku 18:00. Na pozdější registrace nebude brán zřetel, stejně tak není možné z organizačních a časových důvodů, vytvořit registraci v den konání závodu. Prosíme, abyste se registrovali, i když si nejste jistí, zda závod pojedete na 100%!

– po vyplnění registrace se zasílá automatický e-mail VÝZVA K PLATBĚ.

– PLATBA SE HRADÍ:

 BANKOVNÍ ÚČET 5603577389/0800 NEJPOZDĚJI DO TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a přijmení závodníka)

 HOTOVĚ na míste v den konání závodů


Startovat může jezdec starší 18 let. V případě mladšího jezdce, jej musí doprovázet zákonný zástupce, který bude přítomen po celou dobu závodu a svým podpisem potvrdí, že na sebe přebírá veškerou zodpovědnost účasti jezdce na závodu.

Jezdec může na závodech startovat na maximálně dvou vozidlech, ne však ve stejné kategorii.

Každé vozidlo musí být označeno startovním číslem, které bude umístěno na zadních, bočních oknech. Bez řádně připevněného startovního čísla nebude vůz vpuštěn na trať, bez nároku na opakování jízdy. Startovní čísla jsou pro celou sezonu stejná.

Každý jezdec je povinen se zúčastnit administrativní přejímky, technické přejímky i rozpravy s jezdci. Na rozpravě bude vždy upřesněn způsob startu, trať, počet jízd a všechny ostatní podrobnosti.

Závodníci se budou řadit do přípravného prostoru dle podrobného rozpisu vydaného pořadatelem.

Na trati je účastník povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení dalších účastníků, nebo pořadatelů.

Jezdec nesmí být pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek nebo snad léků, snižující schopnost řídit vozidlo. Na výzvu pořadatele je jezdec POVINEN podrobit se dechové zkoušce. V případě pozitivního výsledku či odmítnutí dechové zkoušky, je jezdec VYLOUČEN ze závodu bez jakékoli náhrady.

DEPO

V depu je povoleno jezdit pouze rychlostí, nepřevyšující rychlost chůze.

V depu je ZAKÁZÁNO zahřívat pneumatiky gumováním a ohrožovat tak ostatní účastníky, mechaniky i diváky. (k těmto úkonům je vždy zřízená tzv. WARM ZÓNA)

V případě, že jezdec nedokončí jízdu z důvodů poruchy, odstaví vůz na bezpečném místě, kde nebude překážet ostatním účastníkům, urychleně ho opustí a bude se řídit pokyny pořadatele.

Jízda v protisměru je přísně zakázána a je důvodem k vyloučení.
Po průjezdu cílem opustí jezdec neprodleně trať po předepsané trase a vrátí se do depa.
Start i cíl jsou letmé.

Všichni účastníci musí mít nasazenu a řádně připevněnou přilbu, budou připoutáni bezpečnostní pásy (minimálně 4.bodovými), totéž platí i pro spolujezdce. Budou mít zavřená všechna boční okénka a ve voze nebudou žádné větší volně, umístěné předměty.

Před usednutím a zahájením závodu je nutné, aby jezdec popřípadě i spolujezdec měli podepsáno čestné prohlášení o zodpovědnosti, který je k dispozici u pořadatele.

 

 • – Řidičský průkaz (výjimku může udělit pořadatel na základě žádosti).
 • – Podání vyplněné přihlášky do termínu uzávěrky a zaplacení startovného při formální přejímce.
 • – Použití bezpečnostních pásů a ochranné přilby.
 • – Hasicí přístroj pevně uchycen ve vozidle.
 • Nerespektování pokynů pořadatelů.
 • Nezaplacení startovného.
 • Jízda ohrožující ostatní účastníky nebo pořadatele.
 • Vozidlo překračuje hlukové limity.

Jezdci včetně členů doprovodu, případně spolujezdci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí, sami odpovídají za veškeré škody, které způsobí pořadateli a třetím osobám a podáním přihlášky se zavazují případné škody nahradit. Pořadatel doporučuje každému účastníkovi individuálně uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu způsobenou pořadateli a třetím osobám, a to účastníkem akce nebo provozem jeho vozidla při sportovní akci na uzavřené trati. Zároveň též doporučujeme každému jezdci individuálně uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění jezdce, které pokryje rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených tratích.

Svou účastí na sportovním závodu se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli a vůči činovníkům, ostatním jezdcům a jejich pomocníkům.

U případných spolujezdců bude prohlášení o zbavení odpovědnosti podmínkou povolení vjezdu na okruh.

Protest se podává u ředitele závodu a to po skončení závodu max 15minut po vyvěšení výsledkové listiny, která bude umístěna v hlavní budově.

Protesty proti objemu motoru a nepovoleným úpravám vozu nejsou povoleny.

V každé třídě i v absolutním pořadí i pořadí 2WD:
1. místo 20 bodů
2. místo 17 bodů
3. místo 14 bodů
4. místo 12 bodů
5. místo 11 bodů
6. místo 10 bodů
7. místo 9 bodů
8. místo 8 bodů
9. místo 7 bodů
10. místo 6 bodů
11. místo 5 bodů
12. místo 4 body
13. místo 3 body
14. místo 2 body
15. místo 1 bod

Do celkového pořadí se započítává 7 nejlepších umístění (1 nejhorší bodový výsledek se škrtá).

V případě rovnosti bodů ze sedmi závodů, rozhoduje lepší umístění v některém z nich.
V případě rovnosti umístění rozhoduje výsledek posledního závodu.

 

Závod – První tři v každé třídě obdrží pohár.
Sezona – První tři v každé třídě a v absolutním pořadí obdrží pohár.