Skip to content

Registrace Rally

Jedno startovní číslo se váže k telefonnímu číslu na jednu sezónu. Toto číslo musí být zadáno při každé registraci ve stejném formátu, aby bylo možné jednoznačně identifikovat daného účastníka a zajištěna správná evidence jeho účasti v dané sezóně. Je důležité dodržovat tento požadavek, aby bylo možné zajistit přesné sledování účasti a výsledků v dané sezóně a zamezit případným chybám v evidenci!


Je nutné udělat svou registraci včas nejpozději však do pátku 18:00. Na pozdější registrace nebude brán zřetel, stejně tak není možné z organizačních a časových důvodů, vytvořit registraci v den konání závodu. Prosíme, abyste se registrovali, i když si nejste jistí, zda závod pojedete na 100%!

Startuji na vlastní nebezpečí a přebírám veškerou zodpovědnost také za členy teamu, spolujezdce, škody a újmuvůči třetí osobě a případným návštěvníkům. Budu respektovat pokyny organizátorů.

I start at my own risk and assume possible responsibility for team members, co-driver, damage and injury to third parties and potential visitors. I will respect the instructions of the organizers.